SDH Oldřišov

fotky historie

Nový příspěvek

Rok 1931-I.jpg

Nový příspěvek

rok 1929.jpg

rok 1929

Nový příspěvek

rok1909.jpg

Nový příspěvek

rok 1953.jpg

Nový příspěvek

ScannedImage-6.jpg

Nový příspěvek

hasičské cvičení 2.j

Hasičské cvičení rok 1950

Vpravo velitel hasičů Antonín Stromský.

Nový příspěvek

hasičské cvičení.jpg

Hasičské cvičení v Oldřišově:

U staré školy v roce 1905

U hadice je Josef Flaška (ročník 1869)

Nový příspěvek

Hasičská stříkačka.j

Hasičská stříkačka

Nový příspěvek

Hasičský žebřík.jpg

Hasičský žebřík

Nový příspěvek

1950.jpg

SDH Oldřišov rok 1950  hasičské cvičení

Vpravo velitel hasičů Antonín Stromský

1  
2